Risk Analizi

İşyerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin ortadan kaldırılması veya en düşük seviyeye çekilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak iş yerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Tim OSGB birbirinden tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı vermesi gerekli olan bir çalışma olup,bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilmektedir.

Risk Değerlendirmesi yapmanın temel amacı, işverenin çalışanların durumlarının özel durumda olanlarını da dikkate alarak iş ekipmanı ve kişisel koruyucu donanım belirlemesidir. Nitekim çalışma şekli, üretim yöntemi hatta eleman iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri dahi çalışanların korunma düzeyini yükseltmeli ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.